Ποιος φοβάται τις νέες τεχνολογίες
Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή της πληροφοριακής επικοινωνιακής τεχνολογίας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο: Έρευνα πεδίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-073-7
Τυπωθήτω, Αθήνα, 1/2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 272 γρ, 169 σελ.
Περιγραφή

Στην αυγή της νέας χιλιετίας η δύναμη των νέων τεχνολογιών είναι αδιαμφισβήτητη. Αποτελούν το σύγχρονο κεφάλαιο, το βασικό εργαλείο της οικονομικής παραγωγικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εξελίσσεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μαθησιακές και παραγωγικές ανάγκες. Θα πρέπει να οριοθετήσει εκ νέου τους μηχανισμούς και τις μεθόδους του, ώστε να παραμείνει αποτελεσματικό και κυρίως παραγωγικό. Οι ερευνητές και οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν αντιληφθεί το ρόλο και την ενδεχόμενη χρησιμότητα της πληροφορικής - Επικοινωνιακής Τεχνολογίας (ΠΕΤ) και βήμα - βήμα προωθούν την εισαγωγή της στη σχολική πραγματικότητα, προσδοκώντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όσο και για το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό καθαυτό. Μέσα από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου για την εισαγωγή της ΠΕΤ στο σχολικό περιβάλλον και τους τρόπους αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
6. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ