Ποιήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85367-3-9
Μπιλιέτο, Αθήνα, 4/1995
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.66 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 18 εκ., 270 γρ., 231 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00