Πνευματική ιδιοκτησία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0705-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1/2002
8η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 58.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 1,570 γρ, 695 σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ