Πληροφορικός γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-348-7
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 10/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.20 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 527 γρ, 237 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο "Πληροφορικός γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο" προετοιμάζει τον εκπαιδευτικό για το νέο ψηφιακό σχολείο και είναι εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης περιβαλλόντων και εργαλείων Τ.Π.Ε. στο σχολείο σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών.

Ειδικότερα, παρουσιάζεται η ψηφιακή πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου, τα νέα εμπλουτισμένα βιβλία (enhanced e-book), ο διαδραστικός πίνακας και τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book). Παράλληλα, αναλύεται ο ρόλος του διαδικτύου και το περιβάλλον των Τ.Π.Ε κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας (Ρroject) μέσω πρακτικών εφαρμογών (case study). Τέλος, εξετάζεται η ένταξη των Τ.Π.Ε. και διερευνάται ο ρόλος τους στο νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ζώνης των Βιωματικών Δραστηριοτήτων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγούς - δασκάλους - καθηγητές), σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, σε υποψηφίους
εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση Β; Επιπέδου, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα εκπαίδευσης και Τ.Π.E.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα περιβάλλοντα και εργαλεία του νέου ψηφιακού σχολείου
α. Θεωρία
Το Ψηφιακό Σχολείο και η πλατφόρμα του
Εμπλουτισμένο Ψηφιακό Βιβλίο (enhanced e-book)
Τα είδη των ψηφιακών πόρων στα εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία
Η γλωσσική εκπαίδευση στο νέο ψηφιακό σχολείο
Το Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Ψηφιακού Σχολείου για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Φωτόδεντρο)
Συμπληρωματικές διαδικτυακές υπηρεσίες
Ηλεκτρονικοί αναγνώστες βιβλίων
Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας
β. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
γ. Πηγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ρόλος του διαδικτύου και των περιβαλλόντων Τ.Π.Ε. στο 'Project'
α. Θεωρία
Ο ρόλος του διαδικτύου και το περιβάλλον Τ.Π.Ε. κατά την υλοποίηση του Project
Πρώτη φάση: Γενικός Προγραμματισμός στην Ολομέλεια του Τμήματος
Ο ρόλος του διαδικτύου
Μηχανές αναζήτησης
Ελληνικές μηχανές αναζήτησης
Μεταμηχανές αναζήτησης (meta-search engines)
Θεματικοί κατάλογοι
Η λογική των τελεστών (Boolean logic)
Ο ρόλος των Εργαλείων και των Περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Δεύτερη φάση: Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας
Ο ρόλος των Εργαλείων και των Περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Η ιστοεξερεύνηση (WebQuest)
Η ιστοεξερεύνηση στους υγροβιότοπους RAMSAR (Case study)
Εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης στην τάξη
Δημιουργία μαθησιακής δραστηριότητας με την πλατφόρμα L.A.M.S. (Learning Activities Management System)
Eισαγωγή στα πολυμέσα (Case study)
Τρίτη φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Αξιολόγηση εγκυρότητας διαδικτυακών πηγών
Ο ρόλος των Εργαλείων και των Περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Τα wiki ως εργαλείο για τη διαχείριση της γνώσης
Zoho: ολοκληρωμένη σουίτα προγραμμάτων
Τα Google Docs στην εκπαίδευση
Τετάρτη φάση: Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Ο ρόλος των Εργαλείων και των Περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Το πακέτο SPSS
Tο λογιστικό φύλλο Excel
To φύλλο εργασίας Calc (Open Office)
Microsoft Office Web Apps
Πέμπτη φάση: Επιλογή από Ομάδα Τρόπων Aναπαράστασης Νέων Γνώσεων
Ο ρόλος του διαδικτύου
Εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης και γραφικά εργαλεία οργάνωσης πληροφοριών
Ο ρόλος των Εργαλείων και των Περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Εικονικοί κόσμοι
Ψηφιακές αφίσες
Χρονογραμμές
Δημιουργία χρονογραμμής με τίτλο: 'Παιχνίδια στο χρόνο' (Case study)
Έκτη φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών στην Ολομέλεια Τμήματος
Έβδομη φάση: Διαμόρφωση Κοινού Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Ο ρόλος του διαδικτύου
Ο ρόλος των Εργαλείων και των Περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Περιήγηση στην υπηρεσία e-Portfolios του Π.Σ.Δ. (Mahara)
Όγδοη φάση: Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας σε Ειδική Ημερίδα
Διαμοίραση παρουσιάσεων Slideshare
Το λογισμικό παρουσιάσεων Prezi
YouTube για σχολεία
Ένατη φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Ολοκληρωμένο παράδειγμα υλοποίησης διδακτικού σχεδιασμού στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Case study)
Ασφαλές Κοινωνικό Δίκτυο Μάθησης για εκπαιδευτικούς & μαθητές (Edmodo)
Ηλεκτρονική τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Ο ρόλος του διαδικτύου και το περιβάλλον των Τ.Π.Ε. κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας (case study)
β. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ένταξη των Τ.Π.Ε. στο νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο
α. Θεωρία
Το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο
Το 'οπτικό αφήγημα' ως εναλλακτική προσέγγιση του παρελθόντος
Το υπερκείμενο/υπερμέσο ως μέσο κριτικής επεξεργασίας του ιστορικού υλικού
Το διαδίκτυο ως διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της τοπικής ιστορίας
Η εικονική πραγματικότητα ως εναλλακτική μορφή βιωματικής διδασκαλίας
Εκπαιδευτικό λογισμικό και τοπική ιστορία
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα της τοπικής ιστορίας στη ζώνη βιωματικών δραστηριοτήτων
β. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
γ. Πηγές