Πιθανότητες, στατιστική
Εφαρμογές και λυμένες ασκήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7996-35-0
Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιάς , 2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
400 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό επευθύνεται σε κάθε άτομο που ασχολείται με τις Πιθανότητες και την Στατιστική. Περιέχει υποδειγματικά λυμένες εφαρμογές από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες καθώς και συνοπτική θεωρία. Θέματα που αναλύονται στο βιβλίο αυτό είναι: συνδυαστική ανάλυση, πιθανότητες, μονομεταβλητές παράμετροι, ροπογεννήτριες, χαρακτηριστικές συναρτήσεις, ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές, διμεταβλητές κατανομές, κεντρικό οριακό θεώρημα, σημειακή εκτίμηση, έλεγχος υποθέσεων και παλινδρομήσεων.