Περιβάλλον και ανάπτυξη της υπαίθρου
Οικονομικές, γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πτυχές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-296-0
Θεμέλιο, Αθήνα, 6/2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
18 x 25 εκ., 573 γρ., 252 σελ.
Περιγραφή

Η υπόθεση της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος απασχολεί, εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, τόσο την επιστημονική έρευνα, όσο και τις εφαρμοσμένες πολιτικές σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι αγροτικές δραστηριότητες, με την παραδοσιακή έννοια, αλλά και γενικά οι νέες δραστηριότητες που σήμερα λαμβάνουν χώρα στην ύπαιθρο, με στόχο μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, είναι οργανικά και αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την περιβαλλοντική φροντίδα. Η αρχή της πρόληψης και, κυρίως, το ισχύον δόγμα της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις τομεακές πολιτικές αποτελεί τη βάση για την οποία κριτική θεώρηση των σχετικών περιβαλλοντικών ζητημάτων (δηλαδή των προβλημάτων ανά περιβαλλοντικό μέσο ή στοιχείο) που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης για το μέλλον της γεωργίας και του αγροτικού χώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος αποσκοπεί να συμβάλλει στη σύγχρονη επιστημονική διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αφορούν τη γεωργική δραστηριότητα και την ύπαιθρο χώρα, ιδιαίτερα ενόψει της «μετακίνησης» από το σταθερό πλαίσιο της ΚΑΠ στο νέο, αλλά ακόμα ατελές, πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της υπαίθρου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00