Περί τροφής και ακρεοφαγίας
Πάσα αναμόρφωσις άρχεται από του στομάχου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7921-56-7
Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 160 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00