Περί της έννοιας του δόλου εν τω ποινικώ δικαίω
Ιστορική και δογματική έρευνα: Συγκριτική έρευνα. Ισχύον και θετέον δίκαιον
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1992
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 375 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00