Περί λίθων
Άτλαντας ορυκτών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-691-1
Ίων, Αθήνα, 6/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 79.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,929 γρ, 585 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο δεν είναι αντιγραφή ή μετάφραση ενός άτλαντα ορυκτών, αλλά είναι το αποτέλεσμα συλλογής στοιχείων από ένα μεγάλο αριθμό ειδικών βιβλίων, επιστημονικών δημοσιεύσεων και προσωπικών μελετών.

Το βιβλίο, εκτός από τις περιγραφές και τις φωτογραφίες των ορυκτών, περιέχει συμπληρωματικά στοιχεία όπως: εμφανίσεις αντίστοιχων ορυκτών στον Ελλαδικό χώρο, προέλευση ονόματος και ημερομηνία ανεύρεσης, εκατοστιαία χημική σύσταση, χρήση, τρόπος συντήρησης, ομοιότητες με άλλα ορυκτά κ.α. Η κατάταξη των ορυκτών έγινε με βάση τη χημική τους σύσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ορυκτά και Κρύσταλλοι
1. Γενικές Έννοιες
2. Κρύσταλλοι-Κρυσταλλική Δομή
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και Ιδιότητες των Ορυκτών-Κρυστάλλων
4. Ταξινόμηση των Ορυκτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Ι. Αυτοφυή Στοιχεία
ΙΙ. Θειούχα και Σεληνιούχα, Τελλουριούχα, Αντιμονιούχα, Αρσενιούχα, Βισμουθιούχα, Θειοάλατα
ΙΙΙ. Αλογονούχα και Φθοριούχα, Χλωριούχα, Ιωδιούχα
ΙV.Οξείδια και Υδροξείδια
V. Ανθρακικά και Νιτρικά, Βορικά
VI. Θειϊκά και Θειώδη, Χρωμικά μολυβδαινικά, Σεληνιακά, Σεληνώδη, Τελλουριώδη, Βολφραμικά
VII. Φωσφορικά και Αρσενικά, Αντιμονικά, Βαναδικά
VIII. Πυριτικά (ορυκτά του SiO2 )
IX. Ορυκτά Οργανικής Προέλευσης
Βιβλιογραφία
Κατάλογος κατά κατηγορία ορυκτών
Αλφαβητικός Ορυκτών
Δανεισμός Εικόνων