Πάτρα
Από την αρχαιότητα έως σήμερα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88249-8-0
Κότινος, Αθήνα, 12/2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 71.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
32 x 25 εκ, 3,167 γρ, 525 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει τη συνολική διαδρομή και εξέλιξη της Πάτρας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Την πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη μιας πόλης που, μέσω του εμπορίου και της στρατηγικής θέσης, λειτούργησε ως «Πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση». Η ολοκληρωμένη αυτή έκδοση θεωρώ ότι συμβάλλει σ` έναν ουσιαστικό διάλογο για τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης της Πάτρας, αλλά κυρίως για τη διαμόρφωση των στόχων της στο μέλλον. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]