Παρακλητικός Κανών και 24 οίκοι εις την Αγίαν Τριάδα
Κυκλοφορεί
Ελληνική, Νέα
€ 2.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 12 εκ, 49 γρ, 40 σελ.