Παραγωγή βίντεο
Βασικές αρχές και τεχνικές
Video Basics 2 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-286-406-7
Έλλην, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 384 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το βιβλίο `Παραγωγή βίντεο` στοχεύει στο να παρουσιάσει τους τρόπους δημιουργίας και μετατροπής των ιδεών σε αποτελεσματικά μηνύματα βίντεο. Έχει διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνικών παραγωγής δημιουργεί δυσκολίες στην εκμάθηση του αντικειμένου από τους σπουδαστές της παραγωγής βίντεο. Για να γίνει προσιτή στους σπουδαστές η εκμάθηση του αντικειμένου της παραγωγής μέσα σε ρεαλιστικά χρονικά όρια είναι απαραίτητη η διαμόρφωση των αντικειμενικών σκοπών της εκμάθησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι σημερινές και οι αυριανές απαιτήσεις της παραγωγής βίντεο. Έτσι, το βιβλίο `Παραγωγή βίντεο` που συντάχθηκε για την αντιμετώπιση αυτών των απαιτήσεων, δεν βασίζεται στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό της παραγωγής, αλλά περιγράφει τα βασικά στοιχεία της συνολικής διαδικασίας της παραγωγής και του προσωπικού, τα εργαλεία της παραγωγής και την χρήση τους και τους αισθητικούς παράγοντες. Η εστίαση του βιβλίου στα βασικά στοιχεία της παραγωγής πιστεύουμε ότι διευκολύνει τους σπουδαστές στην εκμάθηση των βασικών τεχνικών της παραγωγής βίντεο και δεν δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το αντικείμενο της παραγωγής βίντεο είναι εύκολο.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΜΕΡΟΣ Ι: Διαδικασίες και Προσωπικό Παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η Διαδικασία Παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ποια είναι τα Μέλη; Τι κάνουν και Πότε;
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Δημιουργία Ειδώλων και Έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Η Βιντεοκάμερα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Παρατήρηση Μέσα από το Σκοπευτικό Όργανο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Χειρισμός της Κάμερας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Φως, Χρώμα, Φωτισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Οπτικά Εφέ και Βίντεο Παραγόμενο από Υπολογιστή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Έλεγχος Ακουστικής και Ήχου
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Εγγραφή Βίντεο, Αποθήκευση και Διαδοχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: Εγγραφή Βίντεο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: Αρχές Μοντάζ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Μεταγωγή και Μοντάζ Μεταπαραγωγής
ΜΕΡΟΣ IV: Ταλέντα και Περιβάλλον Παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Ταλέντα, Ρούχα, Μακιγιάζ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο: Περιβάλλον Παραγωγής: Το Στούντιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο: Παραγωγή Πεδίου και Συνθετικά Περιβάλλοντα
Επιλεγμένα Αναγνώσματα
Γλωσσάριο