Πάνος Ηλιόπουλος, Η περιπέτεια της ζωής και η ποίηση της φωτογραφίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8347-55-7
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 28 εκ, 1,429 γρ, 219 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη με στόχο την επανεκτίμηση του έργου των παλαιών Ελλήνων φωτογράφων έχει ήδη διατρέξει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια. Μετά από μια γενική θεώρηση της πορείας της ελληνικής Φωτογραφίας από τον Άλκη Ξανθάκη το 1989, άρχισε σταδιακά να συγκεντρώνεται η σχετική βιβλιογραφία γύρω από συγκεκριμένους δημιουργούς, τη θεματογραφία και τις αισθητικές τάσεις της φωτογραφικής εικόνας. Παράλληλα, εκθέσεις πρότειναν διαφορετικές προσεγγίσεις για ένα είδος που έως τότε αντιμετωπιζόταν ως μαρτυρία με έμφαση στο εκφραστικό ιδίωμα του φακού. Στην προσπάθεια αυτή, το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη συνέβαλε αποφασιστικά θέτοντας στη διάθεση των μελετητών το πρωτότυπο υλικό που είχε αποθησαυριστεί από το 1973, όταν ιδρύθηκε και λειτούργησε ως ανεξάρτητο τμήμα του Ιδρύματος. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Add: - Upd: