Πάλι δικά μας
Λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας
Ours once more. Folklore, ideology, and the making of modern Greece (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-239-4
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 10/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 461 γρ., 303 σελ.
Περιγραφή

Για τους Έλληνες, η εμμονή της Δύσης στην εικόνα του κλασικού πολιτισμού θέτει ένα οδυνηρό δίλημμα: σε ποιο βαθμό πρέπει να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις αξιώσεις της; Έτσι και αλλιώς, υπάρχουν δύο ανταγωνιστικές θεωρήσεις για την Ελλάδα. Η μία, η «ελληνίζουσα», θεμελιωμένη στο συσσωρευμένο υλικό της ευρωπαϊκής επιστήμης, απευθύνεται σ` εκείνους που υποστήριξαν την ελληνική υπόθεση στο εξωτερικό ή την έθεσαν στην υπηρεσία των συμφερόντων διαφόρων ελίτ. Η άλλη, η «ρωμαίικη», αφορά την αυτογνωσία, την αίσθηση που έχει ένας Έλληνας για το τι σημαίνει στην πράξη να είσαι Έλληνας.
Δεν πρόκειται τόσο για μια διάκριση μεταξύ «ιδεώδους» και «πραγματικότητας», όσο για μια αντίθεση ανάμεσα σε δύο «πραγματικότητες», δύο ιστορικές και πολιτισμικές κατασκευές της ελληνικότητας. Για να αναδείξει τη σύγκρουσή τους, ο Μάικλ Χέρτσφελντ τις αναλύει σε όλες τους τις εκφάνσεις -εθνογραφικές, γλωσσολογικές, ιστορικές, λογοτεχνικές- , χωρίς να καταλογίζει κακή πίστη στους δημιουργούς τους. Κεντρικό θέμα της μελέτης είναι οι τρόποι, με τους οποίους κατασκευάσθηκε μια αίσθηση εθνικής ταυτότητας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ειδικότερα δε η επιρροή ανταγωνιστικών ιδεολογιών στην επιλογή του σχετικού εθνολογικού υλικού. Πρόκειται, λοιπόν, για μια ιστορία της ιστορίας, αλλά και για μια εθνογραφία της θεωρίας του πολιτισμού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος για την ελληνική έκδοση
Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Περασμένα μεγαλεία, σημερινή πολιτική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξωστρέφεια και ενδοσκόπηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εθνικός χαρακτήρας, εθνική συνείδηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επίθεση και αντίδραση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η δημιουργία μιας επιστήμης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Επέκταση και κατάρρευση
Επίλογος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Η λαογραφική ταξινόμηση του Πολίτη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Βασικό χρονολογικό διάγραμμα
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:43