Παιδαγωγική αλληλεπίδραση
Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0262-8
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 175 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένες θέσεις γύρω από την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και την κοινωνική μάθηση. Συζητούνται παραδείγματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, ενδεικτικά για το είδος της κοινωνικής μάθησης που συντελείται στο σχολείο μέσα από τη συμμετοχή του μαθητή σε συγκεκριμένες σχολικές πρακτικές, και γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή πάνω στις έννοιες στις οποίες στηρίζεται η παραπάνω ανάλυση.

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Ι
1. Θεωρητικές αφετηρίες: η κοινωνική αλληλεπίδραση ως «τόπος» της κοινωνικοποίησης και της αγωγής
1.1. Οι δυσχέρειες του επιστημονικού παιδαγωγικού λόγου
1.2. Προ-επιστημονική γνώση γύρω από τα φαινόμενα της αγωγής και της κοινωνικοποίησης
1.3. Κοινωνική αλληλεπίδραση, κοινωνικοποίηση, αγωγή, κοινωνική και προσωπική ταυτότητα, πληρότητα επικοινωνίας και πράξης: οριοθέτηση και συζήτηση των βασικών εννοιών
1.4. Σύγχρονα περιγραφικά και ερμηνευτικά μοντέλα της κοινωνικοποίησης
Σημειώσεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
2. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνική μάθηση
2.1. Γνωρίσματα της επικοινωνίας μαθητή - δασκάλου
2.2. Η γνωστική διάσταση της επικοινωνίας στην τάξη: τι «γνωρίζουν» οι μετέχοντες και τι «μαθαίνουν»
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
3. Συμμετοχή στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνική μάθηση: προβληματικές περιοχές της επικοινωνίας στο σχολείο ως παράγοντες κοινωνικοποίησης και αγωγής
3.1. Η εικόνα του σχολείου: η «τάξη» στην τάξη
3.2. Συγκρούσεις εκπαιδευτικών - μαθητών: αναλυτική θεώρηση ενός παιδαγωγικού προβλήματος
3.3. Προβληματικοί μαθητές: το «στίγμα» στην τάξη ή η κοινωνική γένεση των περιθωριακών μαθητών
3.4. Μαθητική αδιαφορία: συμμετοχή, ανταγωνισμός, και κίνητρα
3.5. Όταν ο δάσκαλος δεν «ξέρει» το μάθημα: μερικοί από τους εγγενείς κινδύνους στην ερμηνεία του διδασκαλικού ρόλου
3.6 Εκπαιδευτική πράξη και αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού: η «αλλοίωση» της διδασκαλικής ταυτότητας και η αντιμετώπισή της
Σημειώσεις
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Πίνακας όρων
Πίνακας ονομάτων