Όψεις της ανάγνωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7711-26-7
Νήσος, Αθήνα, 2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 443 γρ, 358 σελ.
Περιγραφή

«Για να κατανοήσουμε τα ζητήματα που τίθενται σχετικά με την ανάγνωση στις μέρες μας, κάποια από τα οποία θίγονται στα κείμενα που ακολουθούν, είναι χρήσιμο να επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή στην κοινωνική ιστορία της ανάγνωσης, στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Στόχος αυτής της αναφοράς δεν είναι η διεξοδική ανάλυση των εκδοχών της πρακτικής, αλλά μια περιδιάβαση στις πιθανές οδούς, που μπορεί να ακολουθήσει η ανάγνωση και να επηρεάσει τον τρόπο ζωής και σκέψης των κοινωνιών. Θα περιοριστώ στην παρουσίαση του κοινωνικού ρόλου της ανάγνωσης στη δυτική Ευρώπη, μια και σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, η έμφαση στην ανάγνωση συνοδεύει τη διαμόρφωση της αστικής κουλτούρας, η οποία, χωρίς να είναι ενιαία, απαράλλαχτη ή ολιγοπαγής, συνεχίζει να ορίζει την κοινωνικότητα μεγάλου μέρους των σύγχρονων αναγνωστών. Όταν μιλάμε για την ανάγνωση, αναφερόμαστε αναπόφευκτα στις χρήσεις του γραπτού λόγου και στο ρόλο τους στην διαμόρφωση της καθημερινότητας. . .».


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Μαίρη Λεοντσίνη: Εισαγωγή
Jacques Leenhardt: Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της ανάγνωσης
Martine Burgos - Jacques Leenhardt: Η ανάγνωση, ο ευρωπαϊκός λόγος και πάθος
Francois de Singly: Το βιβλίο και η κατασκευή της ταυτότητας
Οι δύο διαστάσεις του σύγχρονου ατομικισμού και η διπλή όψη της ανάγνωσης
Jean Claude Passeron: Ο πολιτιστικός πολυμορφισμός της ανάγνωσης. Σχετικά με τον αναλφαβητισμό
Christofe Evans: Το κύκλωμα «ιδιωτικός δανεισμός»: μια ολική παροχή
Michele Petit: Ανάγνωση, ιδιότητα του πολίτη, ταυτότητα
Gerard Prince: Σημειώσεις για το κείμενο
Wolfgang Iser: Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη
Jonathan Culler: Προλεγόμενα σε μια θεωρία της ανάγνωσης
Katheleen McCormick - Gary F. Waller: Κείμενο, αναγνώστης, ιδεολογία. Η αλληλεπιδραστική φύση της αναγνωστικής κατάστασης
Elizabeth A. Flynn: Κοινωνικό φύλο και ανάγνωση
Pierre Bayard: Άμλετ ή Άμλετ: η σύγκρουση των ερμηνειών
Norman N. Holland: Η ανθρώπινη ταυτότητα
Παράρτημα
Πηγές