Ορολογία εικαστικών τεχνών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-204-291-5
Μέλισσα, Αθήνα, 6/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 48.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
23 x 22 εκ, 747 γρ, 168 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται με τρόπο συνοπτικό και καίριο, σε αλφαβητική σειρά, όροι που έχουν επικρατήσει για όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα και κινήματα, παλαιότερα αλλά και σύγχρονα. Το έργο προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε φιλότεχνο να γνωρίσει και να κατανοήσει τις τάσεις και τις τεχνοτροπίες, την εξέλιξη του κάθε καλλιτεχνικού ρεύματος, τις διάφορες καλλιτεχνικές ομάδες και σχολές και την επίδραση που είχαν στην εποχή τους. Καθώς, άλλωστε, η καλλιτεχνική ορολογία καλύπτει όλες τις καλλιτεχνικές εποχές, ένα έργο που αναφέρεται σ’ αυτήν αποτελεί, έστω ενδεικτικά, μια διαχρονική άποψη ολόκληρης της ιστορίας της τέχνης. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]