Ορθοδοξία και ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7553-24-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 12 εκ, 58 γρ, 44 σελ.
Περιγραφή

[...] Ένα από τα χαρακτηριστικά της πλουραλιστικής εποχής μας είναι η προσπάθεια προσεγγίσεως των διαφόρων λαών και πολιτισμών. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούμενοι εκπρόσωποι διαφόρων χριστιανικών ομολογιών ή θρησκειών συνέρχονται κατά διαστήματα προς διενέργειαν επισήμων ή ανεπισήμων διαλόγων. Για να γίνει δυνατή η πραγματοποίησις των διαλόγων αυτών, επιδιώκεται κατ` αρχήν η εξεύρεσις κάποιων κοινών σημείων μεταξύ των διαλεγομένων μερών. Γι` αυτό στην παρούσα ιστορική συγκυρία ίσως να θεωρηθεί παράδοξη η απαρίθμησις των διαφορών μεταξύ της αγίας Ορθοδόξου πίστεώς μας και του Ρωμαιοκαθολικισμού.
[...]