Ορθογραφία
Μάθηση και διαταραχές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1389-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 956 γρ., 566 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια νηφάλια, επιστημονική μελέτη της ορθογραφικής δεξιότητας από τη σκοπιά της εκπαιδευτική ψυχολογίας. Τα κεφάλαια έχουν γραφτεί από εξειδικευμένους ερευνητές με εμπειρία στην μελέτη της ορθογραφημένης γραφής και γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Παρουσιάζουν πειραματικά δεδομένα και θεωρητικές υποθέσεις για τους μηχανισμούς και τις διεργασίες που υποστηρίζουν την κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας, επιχειρώντας να συνθέσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η οργάνωση του βιβλίου καλύπτει με συστηματικό τρόπο το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιμέρους ζητημάτων, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες ενότητες: Αναγνωστική δεξιότητα και ορθογραφία, ορθογραφική ανάπτυξη και μεταγλωσσικές δεξιότητες, ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής, ορθογραφικά λάθη, διαταραχές της ορθογραφημένης γραφής, αναγνωστικές διαταραχές και ορθογραφική δεξιότητα, μέθοδοι αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας, μέθοδοι διδασκαλίας της ορθογραφικής δεξιότητας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-07-13 09:16:34