Ορεστίας - Ανδριανούπολις: Η ιστορία της θρακικής πρωτεύουσας μέσα από τον απέριττο λόγο των πηγών
Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6741-80-7
Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη, 2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 43 γρ., 18 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-02-13 09:36:02