Οργάνωση της εργασίας και νέες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-601-4
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2001
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 452 γρ., 231 σελ.
Περιγραφή

Ο κόσμος της εργασίας υφίσταται ταχύτατες αλλαγές και ο ρυθμός των μεταβολών αυτών επιταχύνεται. Έχει υπολογισθεί ότι σε 10 χρόνια, το 80% της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα είναι διαφορετική από τη σημερινή. Αλλά το 80% των ατόμων που θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες αυτές είναι ήδη σήμερα ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό. Το `Ανθρώπινο Κεφάλαιο `, δηλαδή, οι γνώσεις και η τεχνογνωσία που κατέχουν οι άνθρωποι, γίνεται ένας συνεχώς ισχυρότερος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία των κρατών και των επιχειρήσεων, την ευημερία και τη ποιότητα της ζωής των πολιτών.
Οι προκλήσεις είναι σαφείς: οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν στην ανάπτυξη των `ανθρώπινων πόρων` τους, στην συνεχή διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε ευρύτερη κλίμακα απ` ότι στο παρελθόν, και η επένδυση αυτή να αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής τους δραστηριότητας. Τα άτομα, θα πρέπει να αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην εξασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς αναβάθμισης και επικαιροποίησης των δεξιοτήτων τους. Οι παρεμβάσεις του κράτους πρέπει να διευκολύνουν την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους από τις επιχειρήσεις και να διασφαλίζουν ότι οι εισερχόμενοι και οι ήδη ευρισκόμενοι στην αγορά εργασίας, αλλά και αυτοί που θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν, κατέχουν τόσο τις βασικές όσο και τις εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται σε μια ανταγωνιστική οικονομία. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
1. Ρύθμιση της αγοράς εργασίας, ανεργία και οργάνωση της εργασίας: Μία Εισαγωγή
Σταύρος Π. Γαβρόγλου και Ηλίας Κικίλιας
2. Νέες μορφές απασχόλησης: Διάχυση, προβλήματα, προσανατολισμοί
Σταύρος Π. Γαβρόγλου
3. Μείωση του χρόνου εργασίας και απασχόληση: Προσεγγίσεις, εφαρμογές και διαπιστώσεις
Σταύρος Π. Γαβρόγλου
4. Η μείωση του χρόνου εργασίας στην Γαλλία: Περιεχόμενο, εφαρμογή, ανάλυση
Eric Gazon και Μιχάλης Χλέτσος
5. Μεταβατικές αγορές εργασίας και οικονομική απόδοση: η Ολλανδική και η Ελληνική περίπτωση
Ηλίας Κικίλιας
6. Κοινωνικός Διάλογος και Παραγωγικότητα
Σταύρος Π. Γαβρόγλου, Eric Gazon και Αλίκη Μουρίκη
Βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00