Οργάνωση παραγωγής
Με ποιοτικό έλεγχο και πολιτική προϊόντος
Produktionsorganisation mit Qualitatsmanagement und Produktpolitik (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-331-468-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 54.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 1,331 γρ, 480 σελ.
Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο θέλει να επεξηγήσει τις σχετικές εργασίες, να ανοίξει τα μάτια των σπουδαστών και των φοιτητών για τις επιχειρησιακές συναρτήσεις και να αποτελέσει ένα βοήθημα για μια επιτυχημένη αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και το εργαλείο για τη σημείωση επιτυχιών της εκάστοτε επιχείρησης. Για τους διδάσκοντες οι οποίοι συχνά γνωρίζουν την επαγγελματική πραγματικότητα μόνο από "παλιότερες" εμπειρίες τους το βιβλίο αυτό θα τους φέρει σε επαφή με την πραγματική κατάσταση της σύγχρονης επιχειρησιακής πολιτικής.

Περιεχόμενα:

- Οργάνωση παραγωγής.
- Οργάνωση επιχείρησης.
- Μέθοδοι σχεδιασμού στην παραγωγή.
- Βάσεις του επιχειρησιακού συστήματος πληροφοριών.
- Διαμόρφωση του συστήματος εργασίας.
- Υπολογισμός εξόδων για την επιχειρησιακή πράξη.
- Σχεδίαση και ρύθμιση παραγωγής (PPS).
- Τεχνική επικοινωνιών.
- Μάνατζμεντ ποιότητας.
- Εισαγωγή.
- Επιμέρους λειτουργίες του μάνατζμεντ ποιότητας.
- Σύστημα μάνατζμεντ ποιότητας κατά DIN ISO 9000 κ.ε.
- TQM - Total Quality Management.
- Εργαλεία του TQM.
- Πολιτική προϊόντος.
- Όργανα μάρκετινγκ.
- Στρατηγικές μάρκετινγκ για την υλοποίηση της πολιτικής προϊόντος.
- Έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών.
- Έρευνα αγοράς, εξέταση κινήτρων και δημοσκοπήσεις.
- Τα όργανα του marketing-mix.
- e-Prouduction και αυτοματοποίηση.
- Μάνατζμεντ των σχετικών με τα προϊόντα δεδομένων.
- Αυτοματοποίηση.
- Rapid Phototyping.

Add: - Upd: 2021-03-17 18:27:40