Οργάνωση και διοίκηση
Το μάνατζμεντ της νέας εποχής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7745-21-7
Rosili, Αθήνα, 11/2007
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 38.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 1,163 γρ, 474 σελ.
Περιγραφή

Στην τέταρτη έκδοση τα βασικά θέματα του μάνατζμεντ έχουν αναπροσαρμοστεί για να καλύψουν τις ανάγκες της σημερινής ελληνικής επιχείρησης. Επίσης, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει και θέματα που αναφέρονται στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης του μάνατζμεντ, όπως:
- Το μάνατζμεντ πληροφοριών και γνώσης
- Το παγκόσμιο μάνατζμεντ (επίκαιρο της παγκοσμιοποίησης)
- Το κινέζικο μάνατζμεντ
- Τη στρατηγική ηγεσία
- Την εταιρική κουλτούρα

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει και τα εξής σύγχρονα θέματα όπως:
- Της ανάλυσης S.W.O.T.
- To μάνατζμεντ ολικής ποιότητας - T.Q.M.
- Το μάνατζμεντ κινδύνου (Risk Management)
- Το μάνατζμεντ του προσωπικού χρόνου
- Το προσωπικό μάνατζμεντ για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία

Οι ερωτήσεις, οι εργασίες εφαρμογής και οι case studies, που συνοδεύουν όλα τα κεφάλαια τα κάνουν μοναδικό στο είδος του, αφού αποτελούν ερέθισμα για άσκηση κριτικής σκέψης.

Η οργάνωση του βιβλίου
Πρόλογος
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
1. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2. ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
4. Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ
5. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
7. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ - ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΙ
9. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
10. ΗΓΕΣΙΑ
11. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
12. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
13. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ
14. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (T.Q.M.)
ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
15. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
16. ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
17. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ