Οργάνωση και αρχιτεκτονική των υπολογιστών
Σχεδίαση με στόχο την απόδοση
Computer organization and architecture : Designing for performance (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-328-9
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 9/2011
Ελληνική, Νέα
€ 71.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 22 εκ, 2,535 γρ, 827 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Σύστημα του υπολογιστή, Υπομονάδες του υπολογιστή, Δομές διασύνδεσης, Διασύνδεση μέσω διαύλου, PCI, Συνιστώμενα θέματα μελέτης και δικτυακοί τόποι, Ενδιάμεση μνήμη (Cache), Βασικές έννοιες σχετικά με την ενδιάμεση μνήμη (Cache), Οργανώσεις των Cache των Pentium 4 & Power PC, Εσωτερική μνήμη, Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής, Αριθμητική κινητής υποδιαστολής, Συνιστώμενα θέματα μελέτης και δικτυακοί τόποι, Είδη τελεστέων, Είδη δεδομένων στους Pentium και Power PC, Είδη πράξεων στους Pentium & Power PC, Γλώσσα Assembly, Τρόποι διευθυνσιοδότησης στα Pentium και Power RC, Μορφοποιήσεις εντολών, Μορφοποιήσεις εντολών στα Pentium και Power PC, Επεξεργαστής Pentium, Επεξεργαστής Power PC, Υπολογιστές ελαττώμενης ομάδας εντολών, Ιδιότητες εκτέλεσης εντολών, Βελτιστοποίηση καταχωρητών με βάση τον Compiler, Αρχιτεκτονική ελαττώμενης ομάδας εντολών, Σωλήνωση RISC, Ο MIPS R4000, Η αρχιτεκτονική SPARC, RISC Εναντίον CISC, Παραλληλισμός στάθμης εντολής και επεξεργαστές Superscalar, Θέματα σχεδίασης, Pentium 4, Power PC, Αρχιτεκτονική ΙΑ - 64, κ.α.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]