Όπλων κρίσις. Νεκρικοί διάλογοι για την Αριστερά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-4747-0
Ελληνική, Νέα
eBook, Άλλο
288 σελ.