Ονόματα: Ονοματολογικά Κυκλάδων
Πρακτικά Δ΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου, Τήνος 20 - 22 Οκτωβρίου 2005
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 58.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,403 γρ, 694 σελ.