Ολυμπιακός ύμνος
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο ύμνος τους στην επέτειο των εκατό οχτώ χρόνων από την αναβίωσή τους
The Greek Ancient Olympic Hymn
Εξαντλημένο
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
€ 10.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 21 εκ., 65 γρ., 45 σελ.
Περιγραφή

Ο ποιητής Θανάσης Παπαδόπουλος, συνέθεσε το ποίημα "Ολυμπιακός ύμνος", που αποτελείται από δέκα εννιά τετράστιχα μεταφρασμένο και στα αγγλικά. Πρώτο και κύριο μέλημα του ποιητή υπήρξε η εξύμνηση των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου περιγράφεται και η διαδικασία της κήρυξής τους.
Ο ποιητής ρίχνει το κεντρικό του βάρους στην ποιητική του σύνθεση στο ιερό σκοπό των Ολυμπιακών Αγώνων και στο σύνθημα των αθλητών. Για το λόγο αυτό βρίσκει την ευκαιρία να εξυμνήσει τους νέους Αχιλλείς που συναγωνίζονται μεταξύ τους για έναν κλάδο ελιάς, ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει και τα σχετικά θρυλικά τοπωνύμια, ως και ποιοι θεσμοθέτησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
("Αιτωλοαρκαρνανικός Τύπος", 29/3/2004)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:39