Οινόκεντρος συναγωγή
Η άμπελος και ο οίνος στην αρχαιοελληνική, στην εκκλησιαστική και στη λαϊκή παράδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8258-26-6
Παύλος Εκδόσεις, Αθήνα, 2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 544 γρ, 307 σελ.
Περιγραφή

[...] Η παρούσα έκδοση, αποτελείται από τα εξής μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος για την άμπελο και τον οίνο στην Παλαιά Διαθήκη, έπειτα στον θρησκευτικό, πολιτιστικό και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων και κατόπιν στην Καινή Διαθήκη, στην εκκλησιαστική υμνογραφία στη θεία λατρεία και στην εκκλησιαστική εικαστική τέχνη (ζωγραφική, εικονογραφία, αγιογραφία, ψηφιδωτά και γλυπτική).

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η άμπελος και ο οίνος στη λαϊκή μας παράδοση, στη ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου και στα χριστιανικά έθιμά μας. [...]

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην παρουσία της αμπέλου και του οίνου στη νεοελληνική ποίηση και στο ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, με πλούσια παράθεση υλικού από την προσωπική λογοτεχνική δημιουργία και τα σχετικά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.

Ακολουθούν το σύντομο τέταρτο μέρος, με αναφορά στην ευεργετική επίδραση του οίνου μέσα από χριστιανικά, κλασικά και νεοελληνικά κείμενα, τα συμπεράσματα, το επίμετρο και η πλούσια βιβλιογραφία ταξινομημένη και μεθοδικά οργανωμένη.

Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας μάς ενημερώνει, μας διαφωτίζει και μας διδάσκει. Μέσα από πλούσιο αποδεικτικό υλικό, αποτέλεσμα επίπονης αναζήτησης, πέτυχε να μας δώσει μια λίαν ενδιαφέρουσα μονογραφία. Το πλήθος, εξάλλου, των παραπομπών και των σημειώσεων δείχνει και την επιστημοσύνη τού συγγραφέα αλλά συγχρόνως και την ευαισθησία του στην επιστημονική αντιμετώπιση του υλικού και των πηγών του. Έτσι, η έκδοση αυτή αποτελεί μια αξιόλογη συμβολή στη μελέτη του εν λόγω θέματος.

(Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, από τον πρόλογο)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΟΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. ΓΝΩΜΙΚΑ, ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΗΜΑΤΑ, ΛΑΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ, ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ κ.λπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΩΔΗ ΠΟΙΗΣΗ
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ - ΛΑΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Δ΄ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ