Οικονομική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας
Από το 1831 μέχρι το 1897
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1071-2
Ελληνική, Νέα
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 303 σελ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1833-1843)
Α΄. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ
Β΄. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ
Γ΄. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ
Δ΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1833-1843)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1843-1862)
Α΄. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1842 ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ
Β΄. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1843 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γ΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ (1843-1862)
Δ΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1833-1862
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1864-1897)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α΄. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ - Η Β΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1843 - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Β΄. Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
Γ΄. Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Δ΄. Ο ΠΑΡΟΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Ε΄. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 1850-1900
ΣΤ΄. ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΥΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ζ΄. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η΄. Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Θ΄. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ι΄. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1863 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1893 (ΠΤΩΧΕΥΣΗ)
ΙΑ΄. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΩΧΕΥΕΙ
ΙΒ΄. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
ΙΓ΄. ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ «ΤΡΙΚΟΥΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΣΜΟΥ»
ΙΔ΄. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΙΕ΄. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΙΣΤ΄. Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΖ΄. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ