Οικονομική θεωρία και τεχνολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0266-6
Ελληνική, Νέα
€ 14.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 404 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η ανάλυση που περιέχεται στον τόμο αυτό δείχνει ότι η τεχνολογική αλλαγή και ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός μιας οικονομίας δεν εξαντλούνται σε τεχνικά προβλήματα. Είναι κατά κύριο λόγο θέμα κοινωνικών και πολιτικών ισορροπιών και δύναμης, θέμα ανατροπής αποκρυσταλλωμένων συνθηκών που παρεμποδίζουν τη μετεξέλιξη και θέμα διαμόρφωσης συνθηκών που να ευνοούν δυναμικές μορφές ανάπτυξης. Στον τόμο αυτό έγινε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν πρόσφατες και περιεκτικές αναλύσεις των πιο γνωστών ξένων μελετητών για την ευρύτερη προβληματική της σχέσης μεταξύ οικονομικής θεωρίας και τεχνολογίας. Η παρουσίαση, αναγκαστικά είναι επιλεκτική και καλύπτει μια σειρά, αλλά οπωσδήποτε όχι όλα, από τα κεντρικά ζητήματα που τίθενται. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]