Οικονομικές μετανάστριες στην Ελλάδα
Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1144-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 4.98 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 488 γρ, 284 σελ.
Περιγραφή

Η εποχή μας είναι μια εποχή σοβαρών πολιτισμικών αλλαγών και αναζητήσεων, καθ’ όσον η παγκοσμιοποίηση παίρνει πολλές μορφές που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την κοινωνική και εθνική μας ταυτότητα και τις λειτουργικές δομές των κρατών που εμπλέκονται.

Οι θεματικές δομές που θίγει ο παρών τόμος, δηλαδή το ποιος είσαι, ποιοι είναι οι γονείς σου, ποιος είναι ο τόπος όπου γεννήθηκες, ποια γλώσσα μιλάς, σκιαγραφούν το περίγραμμα μιας θεώρησης του ανθρώπου, μέσα στην οποία συνυπάρχουν ατομική και συλλογική ταυτότητα. Η γλώσσα πλέκει τα νήματα της επικοινωνίας, δημιουργώντας την αίσθηση της κατανόησης και του συλλογικού. Η γλώσσα αποτελεί τον κώδικα επικοινωνίας, το πρωταρχικό πολιτισμικό στοιχείο στον άνθρωπο. Η μετανάστευση δεν είναι ανεξάρτητο στοιχείο από τα παραπάνω. Μέχρι σήμερα υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά με την κοινωνική πολιτιστική ζωή των μεταναστριών στη χώρα υποδοχής και την εκπαίδευσή τους. Αυτή η ομάδα, εκτός εξαιρέσεων, δεν έχει αποτελέσει ένα συστηματικό αντικείμενο μελέτης και πανελλήνιας έρευνας ως προς την κοινωνικο-πολιτισμική και εκπαιδευτική πολιτική. Από μικρές μεμονωμένες έρευνες έχει διαπιστωθεί όμως ότι σημαντικός αριθμός οικονομικών μεταναστριών στην Ελλάδα ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το κοινωνικό τους προφίλ, εμφανίζονται δραστήριες, εργατικές, και έχουν ενταχθεί πιο εύκολα από τους άνδρες μετανάστες στη χώρα υποδοχής. Η εκπαίδευση και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας βοήθησε σημαντικά, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και προσδοκίες για το μέλλον.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Λ.Ε.Κ.Α.Μ.
ΑΝΤΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΡΗΓΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΩΓΙΑΣ ΣΙΩΚΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΥΠΕΡ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΡΗΓΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΔΥΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ Χ. ΚΑΤΣΑΛΗ
Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ, ΘΑΝΟΣ ΛΙΠΟΒΑΤΣ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. ΑΝΤΙ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ, ΚΛΕΙΩ ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Η ΕΝΤΑΞΗ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΗΛΙΓΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΣΙΩΚΟΣ
Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΛΑΒΟΥ
Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΡΑΠΤΗ
ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΙΑΝΑ ΣΑΛΙΑΙ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Η ΕΝΤΑΞΗ. ΓΛΩΣΣΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΗΡΑ ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΝΝΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Φ. Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
ΚΑΒΑΦΗ «ΙΘΑΚΗ», ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ, BEATA TIMOSSUK
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΙΤΣ, ΡΑΝΤΜΙΛΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ, ΜΙΛΕΝΑ ΡΑΝΤΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (TRAFFICKING), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ