Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα
Economy and Society in Ancient Greece (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7262-37-0
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1/1998
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 357 σελ.
τ. 2 από 2
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΜΥΚΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΟΜΗΡΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ M. I. FINLEY
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-22 14:09:31