Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία 1881-1912
Κυκλοφορεί
Ελληνική, Νέα
€ 10.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 527 σελ.
Περιγραφή

Η Θεσσαλία, μια μεσογειακή πεδιάδα της Βαλκανικής χερσονήσου, παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και την κοινωνική οργάνωση της αγροτικής κοινωνίας· έναν ρόλο ενταγμένο στους αργόσυρτους μηχανισμούς της ανατολικής Μεσογείου. Το σιτάρι, προϊόν της μεγάλης ιδιοκτησίας, και η γαιοκτησία, προϊόν της κοινωνίας των σιτηρών, θα αποτυπωθούν στο οικιστικό πλέγμα που αντιστέκεται στο χρόνο και επιταχύνει τις συγκυρίες, όπως εκείνη στο τέλος του 19ου αιώνα.