Οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και σχολική ένταξη
Επιμέλεια κειμένου: Caldin, Roberta || Κουρκούτας, Ηλίας Ε.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-088-4
Πεδίο, Αθήνα, 12/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 480 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας στη σχολική και κατ` επέκταση στην κοινωνική ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα δύο αυτά ζητήματα, ο ρόλος της οικογένειας και η σχολική ένταξη, αντιμετωπίζονται ως οι δύο βασικές συνιστώσες της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των συγκεκριμένων παιδιών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι κατατίθενται οι απόψεις και οι εμπειρίες ειδικών (πανεπιστημιακών, ερευνητών, επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών) από διάφορες χώρες του κόσμου (Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Ισραήλ) σχετικά με διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών με ιδιαιτερότητες (σωματικές αναπηρίες, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down, προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικά προβλήματα, δυσκολίες μάθησης, ΔΕΠ-Υ κ.λπ.).
Κοινό σημείο στις ποικίλες θεωρίες αλλά και πρακτικές ένταξης (που αφορούν εξειδικευμένες παρεμβάσεις και πιλοτικά προγράμματα) αποτελεί η επιδίωξη ενός κοινωνικού μοντέλου το οποίο θέτει στο επίκεντρο των παρεμβάσεων το ίδιο το παιδί, με στόχο την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ιδίων δυνατοτήτων και δυναμικών του μέσα από εκπαιδευτικά, ψυχολογικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, και με απώτερο σκοπό την αυτόνομη πορεία του.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες ομάδες παιδιών, σε γονείς που έχουν παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες, και σε φοιτητές ανάλογων τμημάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Κατάλογος συγγραφέων
Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ 1ο - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Οικογένειες παιδιών με μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και προαγωγή της κουλτούρας ένταξης στο σχολικό πλαίσιο: Ανασταλτικοί παράγοντες και παράγοντες ώθησης
Η. Ε. Κουρκούτας & R. Caldin
2. Διακυβεύματα/προκλήσεις σε σχέση με την ένταξη παιδιών με υστερήσεις σε συνηθισμένα/γενικά σχολικά πλαίσια
J. -J. Detraux
3. Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης επικεντρωμένα στην οικογένεια και στα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες/δυσλειτουργίες: Επισκόπηση μελετών και ζητήματα επιτυχημένων εφαρμογών
Π. Τσιχλάκης & Η. Ε. Κουρκούτας
4. Ενδυνάμωση ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience) σε παιδιά και εφήβους με ακαδημαϊκές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες/διαταραχές: Παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου
Η. Ε. Κουρκούτας & M. Raul Lobo Xavier
5. Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες: Θεωρητικά ζητήματα και πρακτικές κατευθύνσεις
Η. Ε. Κουρκούτας
6. Η αντίληψη των μαθητών με ή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες για την αποδοχή γονέων και δασκάλων και η σχέση της με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και τις σχολικές επιδόσεις: Ευρήματα διεθνών ερευνών και προτάσεις ενταξιακών πρακτικών
Η. Ε. Κουρκούτας & P. Parmar
ΜΕΡΟΣ 2ο - ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
7. Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής
Σ. Πλεξουσάκης
8. Προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου για την ψυχοκοινωνική και ακαδημαϊκή εξέλιξη παιδιών με προβλήματα υγείας: Μελέτη περίπτωσης
Μ. Γεωργιάδη & Η. Ε. Κουρκούτας
9. Ο διάλογος ως μέσο προώθησης ενός συνεργατικού και ενταξιακού περιβάλλοντος
Ε. Τραγουλιά
10. Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, γονεϊκές πρακτικές και τύποι δεσμού στην παιδική ηλικία
R. Finzi-Dottan, I. Manor & S. Tyano
11. Συνοδεία και υποστήριξη γονέων παιδιών με πολυαναπηρίες: Ένα πρότυπο σχέδιο δράσης
R. Caldin
12. Παράγοντες που προάγουν ή εμποδίζουν την ένταξη παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο: Μελέτη δύο περιπτώσεων παιδιών με σύνδρομο Down μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες μιας δασκάλας στη γενική τάξη της Β' Δημοτικού
Η. Ε. Κουρκούτας & Ε. Βιταλάκη
13. Ανάλυση της υποκειμενικής αντίληψης της ποιότητας των σχέσεων σε οικογένειες ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
V. Langher, M. E. Ricci & N. de Nigris
14. Κώφωση και κατάσταση μετανάστευσης: Μια 'διττή ταυτότητα'; Η περίπτωση κωφών μαθητών σε ένα σχολείο της Γαλλίας
D. Bedoin
Contents
List of contributors

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00