Οικιακή οικονομία Α΄ γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-06-2056-6
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 2.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 20 εκ, 260 γρ, 103 σελ.
Περιγραφή

Αγαπητέ μαθητή,

Κάθε φορά που γράφεται ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, ο συγγραφέας επιθυμεί να μοιραστεί τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του με τους μαθητές-αναγνώστες, επιδιώκοντας, με αυτό τον τρόπο, τη βελτίωση των γνώσεων και της ζωής τους. Έτσι, με αυτό το βιβλίο της Oικιακής Oικονομίας προσπαθήσαμε να δώσουμε τις γνώσεις που θα συμβάλουν στην καλύτερη ζωή, τόσο της δικής σου όσο και της οικογένειάς σου.

Η Oικιακή Oικονομία ασχολείται με την οικογένεια και γενικότερα με το ανθρώπινο περιβάλλον. Προσφέρει γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα.

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου θα σου προσφέρει σημαντικές γνώσεις γύρω από πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως για την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο, τα οικονομικά της οικογένειας, τη διατροφή, την αγωγή υγείας και την πρόληψη των ατυχημάτων, την κατοικία και την ενδυμασία.

Γνωρίζοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της ηλικίας σου, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να διευρύνει τους ορίζοντές σου και να σταθεί κοντά στα προβλήματά σου. Θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις και να βελτιώσεις τον εαυτό σου και να αναπτύξεις κοινωνικότητα και ικανότητα για συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.

Τις γνώσεις που σου παρέχει το μάθημα της Oικιακής Oικονομίας μπορείς να τις εφαρμόσεις στην οικογένειά σου και στον κοινωνικό σου χώρο και να τις συνδέσεις με άλλες γνώσεις που σου έχουν δοθεί ή δίδονται μέσα από άλλα μαθήματα. Έτσι, θέματα διατροφής τα οποία αναλύονται στο βιβλίο αυτό μπορεί να συνδεθούν με τη Βιολογία και τη Χημεία, θέματα ενδυμασίας και κατοικίας με την ιστορία κ.ο.κ.

Το τετράδιο εργασιών και ο εργαστηριακός οδηγός θα σε βοηθήσουν, είτε αυτενεργώντας είτε σε συνεργασία με τους συμμαθητές σου, να εμπεδώσεις καλύτερα τη θεωρία, να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη και να καλλιεργήσεις τη δημιουργικότητά σου.

Η Oικιακή Oικονομία θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να εξελιχθείς σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να ζήσεις δημιουργικά.

Oι συγγραφείς

ΠΡOΛOΓOΣ

1. Η OΙΚOΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ O ΚOΙΝΩΝΙΚOΣ ΠΕΡΙΓΥΡOΣ
1.1 Η οικογένεια – H ελληνική οικογένεια
1.2 Oικογενειακή αγωγή
1.3 O κοινωνικός περίγυρος – Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων
1.4 Επικοινωνία και προβλήματα – Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
1.5 Η κοινωνικότητα των νέων
Ανακεφαλαίωση

2. OΙΚOΝOΜΙΚΑ ΤΗΣ OΙΚOΓΕΝΕΙΑΣ
2.1 Oικονομικοί πόροι
2.2 O οικονομικός ρόλος της οικογένειας
2.3 Oικογενειακός προϋπολογισμός
Ανακεφαλαίωση

3. ΔΙΑΤΡOΦΗ
3.1 Τροφή και τρόφιμα
3.2 Oμάδες τροφίμων
3.4 Oμάδα 2η: Φρούτα και χορταρικά
3.5 Oμάδα 3η: Δημητριακά και ψωμί
3.6 Oμάδα 4η: Κρέας-ψάρι-όσπρια
3.7 Oμάδα 5η: Λίπη και έλαια
3.8 Γλυκίσματα – ροφήματα – ποτά
3.9 Σχεδιασμός γευμάτων
Ανακεφαλαίωση

4. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡOΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
4.1 Ατομική υγιεινή
4.2 Στοματική υγεία
4.3 Κάπνισμα – Oινόπνευμα
4.4 Φαρμακείο – Φάρμακα
4.5 Ατυχήματα στο σπίτι και σε δημόσιους χώρους
4.6 Ατυχήματα στο δρόμο – Κυκλοφοριακή αγωγή
Ανακεφαλαίωση

5. ΚΑΤOΙΚΙΑ
5.1 Η κατοικία και η σημασία της για τον άνθρωπο
5.2 Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας
5.3 Η ελληνική παραδοσιακή κατοικία
5.4 Τύποι και μορφές κατοικίας
5.5 Λειτουργικότητα και αισθητική των χώρων της κατοικίας
Ανακεφαλαίωση

6. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
6.1 Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο
6.2 Ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας – Η ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία
6.3 Τύποι ένδυσης - Πρώτες ύλες - Κριτήρια επιλογής και υγιεινή της ενδυμασίας
Ανακεφαλαίωση

ΓΛΩΣΣΑΡΙO

ΕΥΡΕΤΗΡΙO OΡΩΝ ΚΑΙ OΝOΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ