Οι υπηρεσίες πληροφόρησης στη διοίκηση μονάδων υγείας
Η κοινωνική διάσταση και ο εκδημοκρατισμός της ιατρικής πληροφορίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9552-42-4
Πεδίο, Αθήνα, 11/2011
Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 16 εκ, 184 σελ.
Περιγραφή

Η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στις υπηρεσίες υγείας γενικότερα δεν είναι στατικές, δεδομένες και διαχρονικές, αλλά επηρεάζονται ιστορικά και μορφοποιούνται από την ευρύτερη κοινωνικοοικονομική δυναμική. Κατά τον 21ο αιώνα, η ψηφιακή διάσταση της οικονομίας αναπροσαρμόζει τον ρόλο της πληροφορίας στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και εξυπηρετεί επίσης άλλες ανάγκες (π.χ. αυξημένη λογοδοσία, ενημέρωση ασθενών, περιορισμός ιατρικής εξουσίας κ.ά.). Από την άλλη, η ύπαρξη αυξημένων δυνατοτήτων πρόσβασης στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου δεν σημαίνει ότι όλοι αυτομάτως θα υιοθετήσουν τα `νέα` εργαλεία. Αντίθετα, απαιτούνται πολιτικές και κατάλληλα διαμορφωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης προκειμένου οι περισσότεροι να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες γι` αυτούς πληροφορίες, αλλά και να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία πληροφόρησης, και μέσω αυτών να επιδιώξουν τη νέα συνεργατική σχέση με την ιατρική και τους ιατρούς. Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η διερεύνηση του ρόλου της πληροφόρησης, των υπηρεσιών πληροφόρησης και της πληροφοριακής συμπεριφοράς των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών ως παραγόντων που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ ιατρών και ασθενών, την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και, εντέλει, τη διοίκηση των μονάδων υγείας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Ευχαριστίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Ο ρόλος της πληροφόρησης στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης ιατρού - ασθενούς
Πληροφόρηση: η βεβαιότητα του 21ου αιώνα
Η σχέση ιατρού - ασθενούς υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην επιστήμη της πληροφόρησης
Ο 'ενημερωμένος ασθενής' ως πρότυπο στη σχέση ιατρού - ασθενούς
Η εξέλιξη της σχέσης ιατρού - ασθενούς στη διαμόρφωση συνεργατικών ιατρικών αποφάσεων
2. Συστήματα οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στην οικονομία της γνώσης
Μετάβαση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία της 'γνώσης'
Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και ο εκδημοκρατισμός της ιατρικής πληροφορίας
Η πορεία προς το νέο μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας
Η πληροφόρηση ως αναπόσπαστο τμήμα των υπηρεσιών υγείας
Η πληροφόρηση ως συντελεστής στα μοντέλα οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας
Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της πληροφόρησης
3. Υπηρεσίες πληροφόρησης στη διοίκηση μονάδων υγείας
Διοικητικές και οργανωτικές μεταβολές στις μονάδες υγείας λόγω της πληροφόρησης και του διαδικτύου
Ανάλυση της γνωστικής διαδικασίας για τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας
Η 'υπερφίαλη' πληροφόρηση στα συστήματα διοίκησης μονάδων υγείας
Διοίκηση μονάδων υγείας με άξονα την πληροφόρηση
Το δίκαιο της πληροφορίας στη διοίκηση μονάδων υγείας
Βιβλιοθήκες και αρχεία στις υπηρεσίες υγείας
Ο ρόλος και η αξία των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών
Σύνδεση ποιότητας, ασφάλειας και πληροφόρησης στην παραγωγή υπηρεσιών υγείας
4. Πληροφοριακή συμπεριφορά ασθενών και επαγγελματιών υγείας
Ανάλυση των συνιστωσών της πληροφοριακής συμπεριφοράς
Η συμπεριφορά κατά την αναζήτηση της πληροφορίας
Η επίδραση του διαδικτύου στην πληροφοριακή συμπεριφορά
Πληροφοριακές ανάγκες και κίνητρα πληροφόρησης
Προτιμώμενες πηγές και αξιολόγηση της πληροφορίας
Εμπόδια στην πληροφορία και την επικοινωνία
Έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά ασθενών
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Περαιτέρω βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων και θεμάτων