Οι συνταγματικές ρυθμίσεις του 1986
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-236-427-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 258 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00