Οι Ρομά στην Ελλάδα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87468-0-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 17 εκ, 717 γρ, 340 σελ.
Περιγραφή

Η πλούσια ποικιλομορφία και ετερογένεια που σιγά σιγά αναδεικνύουν οι μοντέρνες έρευνες για τους Τσιγγάνους οδηγεί σε μια διεύρυνση των θεωρητικών εργαλείων, τα οποία απομακρύνονται σαφώς από το γλωσσολογικό μοντέλο ανάλυσης και κατευθύνονται προς μια διαπολιτισμική αντιμετώπιση των σχέσεων ανταλλαγής και επαφής με την περιβάλλουσα κοινωνία. Μια συνέπεια αυτού του επαναπροσανατολισμού της έρευνας είναι η διαπίστωση ότι η πληθυσμιακά μικρότερη ομάδα τείνει να αναπτύσσει ένα είδος αντισυμπεριφοράς προς τις νόρμες της πλειονότητας που συμβάλλει στην ενίσχυση της ταυτότητας της ομάδας μέσω της έμφασης στην ετερότητα. Ο παρών τόμος αποτελεί την πρώτη αυτοτελή έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας και φιλοξενεί μια ποικιλία άρθρων βασισμένων σε μελέτες για τους Τσιγγάνους στην Ελλάδα. Φιλοδοξεί κατά έναν τρόπο συγκεντρωτικό να δώσει μια εικόνα για τις σύγχρονες προσεγγίσεις του ζητήματος από μια διευρυμένη επιστημολογική οπτική που στόχο έχει τη διεπιστημονικότητα η οποία υπηρετείται εδώ τόσο από την κατάρτιση και την εμβέλεια των μελετητών που προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς χώρους όσο και από την προσέγγιση που εφαρμόζουν στα κείμενά τους. Η επιστημονική αυτή πολυφωνία συνοδεύεται και από τη διαφορετικότητα των μελετητών ως προς το επιστημονικό και ακαδημαϊκό τους status. Θεματικά τα άρθρα αυτά, δέκα στο σύνολό τους, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και επηρεάζονται αντίστοιχα από διαφορετικές επιστήμες αλλά και υπο-ρεύματα της κάθε μίας. Τέλος, ετερογένεια εμφανίζουν τα άρθρα και από την άποψη του εμπειρικού υλικού. Επιτόπιες έρευνες για τους Τσιγγάνους στην Αττική συμπληρώνουν την εικόνα από υλικό για Τσιγγάνους στη Βόρεια Ελλάδα (Θράκη, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες) και στην Πελοπόννησο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Μαρία Παπαπαύλου - Ελισάβετ Δ. Κοππάση-Οικονομέα
Εισαγωγή
Τσιγγάνοι και τσιγγανολογία: Λόγοι περί ετερότητας
Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης - Νικόλαος Ι. Ξηροτύρης
Οι Ρομά Αράτου: Δημογραφική και γενεαλογική μελέτη
Αθανάσιος Γκότοβος
Ρόμικη ταυτότητα στην ελληνική κοινωνία: Προσδιορισμοί σε σύγκρουση
Kathryn A. Kozaitis
Embrace of shelter: The cultural hybridism of Athenian Roma
Παυλίνα Χαζτηθεοδούλου-Λοϊζίδου - Παρασκευή Ταμπάκη
Η κοινωνικοπολιτισμική ταυτότητα στην περίπτωση των Ρουντάρηδων από το Ζεφύρι Αττικής
Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος
«Το κατσίκι αν πηδήσει το μαντρί, θα βρει να φάει πολύ». Ζώντας στην οδό Άβαντος, στο χώρο εκείθεν της γραμμής
Άννα Λυδάκη
Τσιγγάνοι και παράδοση
Yvonne Hunt
The Ababas: A Rom ritual
Ναντίνα Α. Χριστοπούλου
«Σ' ένα δρόμο, ήταν δεν ήταν. . .»: Περιεχόμενο και αφηγηματικότητα στα παραμύθια των Ρομ
Ελισάβετ Δ. Κοππάση-Οικονομέα
Καρέκλες Rom Made ή το νόημα της εργασίας
Αντώνης Λιάπης
Η καλαθοπλεκτική των μουσουλμάνων Ρομά στη Θράκη
Βιβλιογραφία
Συνεργάτες του τόμου