Οι πρώτες μου νότες
Μουσική προθεωρία για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-86019-3-2
Μαθητής, Θεσσαλονίκη, 12/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
108 σελ.
Περιγραφή

Οι πρώτες μου νότες αποτελούν συμβολή στο χώρο της πρώτης ανάγνωσης και αντίληψης της μουσικής προθεωρίας. Συνιστά προσπάθεια για τη διατύπωση μιας ρεαλιστικής και ουσιαστικά εφαρμόσιμης πρότασης στη διδακτική προσέγγιση. Είναι πάντρεμα γνώσης, εμπειρίας κι εφαρμογής στην πράξη, αφού το περιεχόμενό του διδάχθηκε πρώτα και δοκιμάστηκε με επιτυχία σε πολλά παιδιά.
Η ύλη αναπτύσσεται με μεθοδικό και συνοπτικό τρόπο, με πρόκληση για έρευνα και εφαρμογή νέων δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται ευκολότερη και δημιουργική είσοδος του παιδιού στην κωδικοποιημένη γλώσσα της μουσικής. Στο βιβλίο επιχειρείται ένας πρωτότυπος συνδυασμός κειμένου και εικόνας, όπου παρουσιάζονται απλοποιημένα και ευχάριστα τα "πρώτα" μουσικά θέματα. Ταυτόχρονα ξεκινά και η πρώτη γνωριμία με τα μουσικά όργανα. Στο τέλος του πρώτου μέρους προτείνονται σημαντικά μουσικά έργα για ακρόαση. Οι στίχοι, ασκήσεις και εργασίες στο δεύτερο μέρος του βιβλίου δυσκολεύουν προοδευτικά, έχοντας ως στόχο να ενισχυθούν οι ικανότητες του μαθητή, μέχρι να κατακτηθεί όλο το περιεχόμενο.
Ένα βιβλίο προφανώς πολύτιμο και απαραίτητο για κάθε μαθητή ωδείου της πρώτης σχολικής ηλικίας, χρήσιμο για νηπιαγωγούς, δασκάλους μουσικής, καθώς και για νέους γονείς.