Οι κρίσεις στην Ελλάδα 1830-1857
Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές όψεις: 1830-1845
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-218-080-8
Κριτική, Αθήνα, 1/1994
Ελληνική, Νέα
€ 14.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 315 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η παρούσα, δίτομη, μελέτη Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας έχει ως αντικείμενο τις οικονομικές κρίσεις παλαιού τύπου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Επιχειρεί να αποκαλύψει τους οικονομικούς μηχανισμούς και την ιδιόμορφη δυναμική που περικλείει η ελληνική κοινωνία κατά τις πρώτες δεκαετίες συγκρότησής της ως ανεξάρτητου κράτους. Το βασικό ερώτημα που τίθεται στην οικονομική ανάλυση είναι: Υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τον οικονομικό εκσυγχρονισμό του νεοελληνικού κράτους; Εάν ναι, σε ποια έκταση; Πώς εκδηλώθηκαν και ποια εμπόδια συνάντησαν; Οι κρίσεις παλαιού τύπου που χαρακτηρίζουν την οικονομική ζωή αυτής της περιόδου, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις απελευθέρωναν αναπτυξιακό δυναμικό, δεν μπόρεσαν μέσα από τους κλονισμούς και τις ρήξεις στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό να ενεργοποιήσουν διαδικασίες υπέρβασης των προκαπιταλιστικών δομών και επενδυτικών στρατηγικών. Κοινωνία και πολιτική παρέμειναν καθηλωμένες σε παραδοσιακές νοοτροπίες και πρακτικές, που αποτελούσαν τελικά προέκταση αλλά και έκφραση μιας αγροτικής, ελάχιστα εκχρηματισμένης, οικονομίας. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΤΟΜΟΥ
Προλογικό σημείωμα
Κεφάλαιο Πρώτο: Εισαγωγή
Στόχοι και προβλήματα μιας έρευνας για τις κρίσεις στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα
Οι κρίσεις παλαιού τύπου
Τα 'μεγάλα κύματα' οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα
Κεφάλαιο Δεύτερο: Η οικονομική κρίση 1836-1839
Η κρίση του αγροτικού χώρου
Η εξέλιξη και οι αιτίες της κρίσης
Η ιδιότυπη ανάκαμψη. Αναζωογόνηση και κρίση έλλειψης.
Κοινωνικές αντιδράσεις και σιτική πολιτική. Η σιτοδεία του 1839
Η κρίση του εμπορίου
Η εξέλιξη και οι αιτίες
Εμπορική κρίση, κράτος και εμπορική κοινωνία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '30
Κεφάλαιο Τρίτο: Η κρίση των ετών 1841-1843
Η οικονομία
Η γεωργική κρίση
Η εμπορική κρίση
Η δημοσιονομική κρίση και η πτώχευση του κράτους
Κρίση και κοινωνία
Η ένδεια του λαού
Η 'αχρηματία'
Κρίση και δημόσιοι υπάλληλοι
Η διέξοδος από την κρίση: ανάκαμψη ή ανάπτυξη;
Οι δύο προτάσεις
Η αστική αναπτυξιακή πρόταση
Η συντηρητική πρόταση: ο νόμος για τα σιτηρά
Η έναρξη μιας νέας εποχής: η ελευθερία του εμπορίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ