Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας
Θέματα γνωστικής ψυχολογίας και επικοινωνίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1389-8
Ελληνική, Νέα
€ 29.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 546 σελ.
Περιγραφή

« ...Σε μια εποχή που η γνώση, οι δραστηριότητες και οι εις βάθος διεργασίες, που αυτή προϋποθέτει, αποδυναμώνονται όλο και περισσότερο για χάρη της πληροφόρησης και της βιαστικής και επιφανειακής επεξεργασίας της πληροφορίας, ίσως πρέπει να επισημανθεί το κόστος για τη σταθερότητα και τη συγκρότηση της σκέψης και των περιεχομένων της ... » «... Ο `σοφός, άγνωστος ανθρωπάκος μέσα μας`, δουλεύει σκληρά τις τελευταίες δεκαετίες, για να ξεχωρίσει αυτό που πραγματικά μας προκαλεί και μας ενδιαφέρει και πράγματι χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, από αυτό που είναι κατ` επίφαση προκλητικό αλλά απειλεί με `ρύπανση`...». « Ίσως τα όπλα που διαθέτει ο άνθρωπος απέναντι στη ρύπανση του νου είναι να ισχυροποιήσει τους μηχανισμούς επιλογής των προς επεξεργασία πληροφοριών, να περιφρουρήσει τη χωρητικότητα του `επεξεργαστή` του και να ελέγχει την πιστότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών (δηλαδή, να βεβαιώνεται για την απουσία `ιών`) πριν τις εγγράψει μονίμως στο σύστημά του. Να ελέγχει, δηλαδή, τις γνώσεις και τις πληροφορίες, με τον ίδιο τρόπο που καλείται να ελέγξει όλα τα προς κατανάλωση προϊόντα των σύγχρονων κοινωνιών... ».


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ο ΝΟΥΣ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Ι: ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αντί επιλόγου: Τρεις σκέψεις κι ένα μότο
Βιβλιογραφία
Θεματικό ευρετήριο