Οι αρχέγονες χριστιανικές ομολογίες πίστεως
The earliest Christian confessions (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8053-22-9
Άρτος Ζωής, Αθήνα, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 10.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 176 γρ, 108 σελ.
Περιγραφή

Ο Oscar Cullmann ενδελεχώς εξετάζει τις απαρχές και τις πρώτες αρχές των πρωτοχριστιανικών ομολογιών πίστεως. Η έρευνά του δεν επεκτείνεται στην παρουσίαση της ιστορίας της ανάπτυξης των μεταγενέστερων ομολογιών, δηλαδή εκείνων οι οποίες στις τυποποιημένες μορφές τους εξυπηρετούσαν ως κανόνες πίστεως τις ανάγκες και τις αναγκαιότητες των κοινοτήτων της αρχαίας Εκκλησίας. Τον απασχολεί ουσιαστικά η "προ-ιστορία" των "τύπων", των "συμβόλων" και των "ομολογιακών μορφών" έτσι όπως διαμορφώνονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την αρχέγονη Εκκλησία, τόσο μέσα στην Καινή Διαθήκη, όσο και στους πρώτους Χριστιανούς Συγγραφείς και Πατέρες, όπως στον Κλήμεντα Αλαξενδρέα, στον Πολύκαρπο, στον Τερτυλλιανό, στον Ιγνάτιο Αντιοχείας, στον Ιουστίνο, τον Φιλόσοφο και Μάρτυρα, καθώς και σε άλλους.
Μεθοδολογικά ακολουθεί μια "οπισθόδρομη" πορεία, εξετάζοντας τα αρχέγονα λειτουργικά σχήματα και σημειώνοντας τα εσφαλμένα συμπεράσματα αυτής της πορείας. Τούτο τον εξαναγκάζει να εξετάσει λεπτομερώς και κατ` επανάληψη συγκεκριμένους Χριστολογικούς ύμνους, καθώς επίσης και συγκεκριμένες Χριστολογικές διατυπώσεις ομολογιών πίστεως, που ανευρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη.
(Από τον πρόλογο του μεταφραστή)