Οι απροσδιόριστοι παράγοντες
Δοκίμιο δομικής κοινωνικής ψυχολογίας
Κυκλοφορεί
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 271 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00