Οι Άγιοι της Χίου
Εκκλησιαστική ιστορία της νήσου Χίου από της διαδόσεως του χριστιανισμού μέχρι τις ημέρες μας (20ός αιώνας)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-90294-2-1
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 9/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 51.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,531 γρ, 725 σελ.
Περιγραφή

Με την συγγραφή των Αγίων της Χίου γίνεται μία προσπάθεια να καλυφθεί, κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα, ένα κενό με ένα βιβλίο που έλειπε από την εκκλησιαστική βιβλιογραφία της Χίου.

Οι "Άγιοι της Χίου" είναι ένας πλήρης κώδικας των Αγίων του νησιού, στον οποίο βιογραφούνται σαράντα έξι Θείες Προσωπικότητες, με τη ζωή, με τα έργα τους, με τις θυσίες τους· είναι ένα κοσμικό Λειμωνάριον, που ενδιαφέρει άμεσα τόσο τους ευσεβείς συμπατριώτες μου, όσο και κάθε Έλληνα χριστιανό· και συγχρόνως αποτελεί μία σταθερή βάση για πιο πέρα έρευνες επιστημόνων και θεολόγων.

Το βιβλίο γράφθηκε με σεβασμό κι αγάπη. Τα δεδομένα διασταυρώθηκαν και τεκμηριώθηκαν, τα αμφισβητούμενα ή αντιφατικά στοιχεία μελετήθηκαν και αναμορφώθηκαν και μέσα από τη θεολογική πορεία, το θρησκευτικό κείμενο επέρασε στην κοσμική συγγραφή.

Στην ταξινόμηση της ύλης του βιβλίου προτάχθηκε μία συνοπτική εκκλησιαστική αναφορά στην ιστορία του Χριστιανισμού από τις πρώτες ημέρες της διάδοσής του στο νησί μέχρι σήμερα· και ακολούθησε το δεύτερο μέρος οι Άγιοι, που αποτελεί τον κύριο κορμό του έργου και ξεκινά από τον πρώτο Άγιο του νησιού, τον Άγιο Ισίδωρο και φθάνει στον τελευταίο Άγιο των ημερών μας, τον Άγιο Άνθιμο τον Χίο.

Το βιβλίο κοσμείται με εικόνες Αγίων και φωτογραφίες Εκκλησιών και Μοναστηριών του νησιού και συνοδεύεται από διεξοδική βιβλιογραφία, ευρετήρια και πίνακες ονομάτων και τοπωνυμίων. [...]

(από τον πρόλογο της συγγραφέως)

Add: - Upd: