Οδοποιία
Οδοστρώματα - Υλικά - Έλεγχος ποιότητας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-91849-5-3
Νικολαΐδης, Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη, 5/2011
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 79.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 2,000 γρ, 1054 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο της 3ης έκδοσης αποτελείται από δεκαεπτά (17) κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε τρεις ευρύτερες ενότητες: Οδοστρώματα, Υλικά και Έλεγχος ποιότητας.

Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται το έδαφος, από τη σκοπιά του μηχανικού οδοποιίας, τη διαστασιολόγηση, τη συντήρηση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την ανακύκλωση των εύκαμπτων και των δύσκαμπτων οδοστρωμάτων.

Η δεύτερη ενότητα καλύπτει τα αδρανή υλικά, τα ασφαλτικά υλικά και τα θερμά και ψυχρά ασφαλτομίγματα.

Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται οι έλεγχοι ποιότητας των ασφαλτικών συνδετικών υλικών, των αδρανών υλικών και των ασφαλτικών μιγμάτων καθώς και η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου παραγωγής και αποδοχής των ασφαλτικών μιγμάτων.

Η 3η, πλήρως αναθεωρημένη, αντανακλά τις πολύ σημαντικές αλλαγές και προόδους πού έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από την τελευταία έκδοση του βιβλίου (2002) μέχρι σήμερα και γράφηκε υπό το πρίσμα των νέων Ευρωπαϊκών προτύπων που ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα συμπεριλαμβάνει και τις αναθεωρήσεις των σχετικών Αμερικανικών προτύπων.

Το βιβλίο, ISBN 978-960-91849-5-3, διαστάσεων 17cmx24cm με σκληρό εξώφυλλο, έχει συνολικά 1054 σελίδες και περιέχει 227 σχήματα, 59 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 179 πίνακες και 854 βιβλιογραφικές αναφορές.

Απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με την οδοποιία: μελετητές, κατασκευαστές, εργαστηριακούς, ερευνητές και φοιτητές που επέλεξαν την οδοποιία ως εξειδίκευσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athfnik@otenet.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
1. Έδαφος
2. Αδρανή Υλικά
3 . Άσφαλτος και Ασφαλτικά Υλικά
4. Εργαστηριακοί Έλεγχοι και Ιδιότητες Ασφαλτικών Συνδετικών Υλικών
5. Θερμά Ασφαλτομίγματα
6. Ψυχρά Ασφαλτομίγματα
7. Θεμελιώδεις Μηχανικές Ιδιότητες Ασφαλτικών Μιγμάτων και Εργαστηριακοί Έλεγχοι
8 . Παραγωγή, Μεταφορά, Διάστρωση και Συμπύκνωση Ασφαλτομιγμάτων
9. Ποιοτικός Έλεγχος Παραγωγής Παραγωγής και Αποδοχή Ασφαλτικών Μιγμάτων
10. Στρώσεις Εύκαμπτων Οδοστρωμάτων
11 Μέθοδοι Υπολογισμού Τάσεων και Παραμορφώσεων
12. Μέθοδοι Διαστασιολόγησης Εύκαμπτων Οδοστρωμάτων
13. Δύσκαμπτα Οδοστρώματα
14. Συντήρηση και Ενίσχυση Οδοστρωμάτων
15. Αξιολόγηση Οδοστρωμάτων και Μετρήσεις
16. Διαχείριση Οδοστρωμάτων
17. Aνακύκλωση Οδοστρωμάτων
Ευρετήριο