Οδηγός ΜΚΟ και συλλόγων μεταναστών
Καταγραφή φορέων που δραστηροποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-86818-3-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
357 σελ.
Περιγραφή

Ο "Οδηγός ΜΚΟ και συλλόγων μεταναστών" αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής των φορέων που ασχολούνται με ζητήματα μετανάστευσης στην Ελλάδα. Στηρίζεται στη λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών και των δράσεων τω μη κερδοσκοπικών φορέων της κοινωνίας πολιτών, καθώς επίσης και των συλλόγων/οργανώσεων μεταναστών.
Η σύνταξη και έκδοση ενός πλήρους και επικαιροποιημένου οδηγού είναι πλέον επιβεβλημένη εξαιτίας της ωρίμανσης του μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα, αλλά και της ανάγκης αντιμετώπισης των διαφορετικών πτυχών της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία υποδοχής.