Οδηγός κοινοτικών προγραμμάτων 2007-2013
Χρηματοδοτήσεις - επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
Κυκλοφορεί
Κόσμος Ε.Π.Ε., Αθήνα, 9/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 464 γρ, 357 σελ.
Περιγραφή

Ο "Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων 2007-2013" ενημερώνει για τις δυνατότητες που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. φορείς να επιδοτηθούν από τα Κοινοτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οδηγός καταγράφει τα κοινοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και εξηγεί με συνοπτικό τρόπο το περιεχόμενο, τους στόχους, το ύψος της κοινοτικής συμμετοχής καθώς και το ειδικό ενδιαφέρον που μπορούν να έχουν για την χώρα μας.

Τα κοινοτικά προγράμματα αφορούν:
Α. Εκπαίδευση και κατάρτιση - Πολιτισμός - Οπτικοακουστικός Τομέας
Β. Υγεία - Καταναλωτές
Γ. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία
Δ. Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη
Ε. Περιβάλλον
ΣΤ. Τελωνεία
Ζ. Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας

Επίσης, καταγράφει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2001-2013 (Η στρατηγική της ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013, τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα) και το πρόγραμμα Θησέας (2005-2009).

Επίσης, πληροφορεί για τις αρχές και τους αρμόδιους, οι οποίοι είναι σε θέση να δώσουν υπεύθυνες συμπληρωματικές πληροφορίες για τα ανωτέρω προγράμματα.

Εκτιμούμε ότι ο αναφερόμενος Οδηγός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ολοκλήρωση της προσπάθειας απορροφήσεως των Κοινοτικων κονδυλίων και την ορθολογική κατανομή των επενδύσεων ανά την Χώρα, μια προσπάθεια που αποτελεί το συνεχές και αδιάπτωτο ενδιαφέρον της πολιτείας σε καθημερινή βάση, προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

Βασίλειος Ευθυμίου