Ο χρυσός κανόνας για επιλογές σταδιοδρομίας
Σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός
The Golden Rule for Career Choices
Modern Career Counseling and Guidance
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-3305-3
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 11/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.13 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 320 γρ, 262 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αναλύονται περιεκτικά η έννοια και το περιεχόμενο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ο ρόλος και τα προσόντα των συμβούλων και ο ρόλος των γονέων. Γίνεται συνοπτική αναφορά στην ψυχομετρία και ειδικότερα στη θεωρία του Holland, στα σύγχρονα αυτοματοποιημένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σε θέματα οικονομικής της εργασίας, των επαγγελμάτων, της μετεξέλιξης και των προοπτικών τους, στην αναζήτηση εργασίας, στο βιογραφικό σημείωμα και στη συνέντευξη εργασίας. Εμπεριέχονται προσομοιώσεις και ασκήσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης δύο Career Gate Test K.17, Plus, που παρουσιάζεται συνοπτικά. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]