Ο τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας
19ος-20ος αιώνας. Πρακτικά συνεδρίου: Σάμος 9-10 Νοεμβρίου 2001
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87914-0-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 626 γρ., 292 σελ.
Περιγραφή

[...] Το πλήθος των σαμιακών εφημερίδων και περιοδικών που φυλάσσονται στα ΓΑΚ και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου, η ύπαρξη αρκετών σπάνιων φύλλων εφημερίδων σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς και η επιθυμία πολλών ερευνητών να αντλήσουν στοιχεία από τον τοπικό τύπο υπήρξαν τα βασικά κίνητρα για την οργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου. [...] Εξετάζονται οι πολιτικές τάσεις των εφημερίδων τόσο κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας όσο και μετά την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα στη διάρκεια του μεσοπολέμου, η προσέγγιση μεγάλων αλλά και μικρών γεγονότων, οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές παρεκκλίσεις και άλλα. Μια δεύτερη ενότητα αφορά τον τύπο, ελεύθερο και παράνομο στη διάρκεια της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου. Άλλες εισηγήσεις ερευνούν τοπικές και ιδεολογικές ιδιαιτερότητες που εκφράστηκαν έστω και διαθλασμένες μέσα από τις στήλες των εφημερίδων, ενώ άλλες ασχολήθηκαν με τη σάτιρα, το χρονογράφημα, αλλά και τις λαογραφικές πληροφορίες που εμπεριέχονται στα κατά καιρούς δημοσιεύματα του τοπικού τύπου.
Τα θέματα για τη μελέτη του τοπικού τύπου φυσικά δεν εξαντλούνται σ` ένα συνέδριο. Υπήρξε μια αρχή, τέθηκαν ερωτήματα, αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός που θα οδηγήσει, πιστεύω, σε νέες έρευνες και μελέτες με βάση το υλικό που διασώζει ο τοπικός τύπος. [...]

(από τον πρόλογο: Χρίστος Λάνδρος)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-04-29 16:26:53