Ο στρατηγός Μακρυγιάννης και η εικονογραφία του Αγώνα
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.14 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 29 εκ, 520 γρ, 79 σελ.
Περιγραφή

[...] Πολλές υπήρξαν οι αναπαραστάσεις του Αγώνα από φιλέλληνες καλλιτέχνες και Έλληνες ζωγράφους, ωστόσο, η κίνηση του στρατηγού να παραγγείλει εικονογραφία του αγώνα αποτελεί στοιχείο που φανερώνει το ήθος ενός ολόκληρου πολιτισμού και μαρτυρά τις πνευματικές προϋποθέσεις των ανθρώπων που κίνησαν τον αγώνα για την ελευθερία. Αποτέλεσαν σύμβολο ηρωικό της ελευθερίας του πνεύματος και της ανεξαρτησίας.
Θεωρώ πως τα σχέδια των μαχών σε συνδυασμό με τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη αποτελούν σημαντικό κίνητρο για να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τον Στρατηγό Μακρυγιάννη όχι μόνο ως αγωνιστή της Επανάστασης αλλά και ως πνευματικό δημιουργό. [...]

Λαμπρινή Καρακούρτη - Ορφανοπούλου
Ιστορικός Τέχνης Εθνικής Πινακοθήκης
Παράρτημα Ναυπλίου